RICHARD II

Regia: Yukio Ninagawa

În producția ”Richard al II-lea,” intenția regiei lui Yukio Ninagawa se ridică odată cu speranțele viitorului și parfumul persistent al senzualității. (…)

Muzica tango rupe în mod seducători sistemul familial, și trezește revoluția iluzorie. (…) Membrii Saitama Gold Theater îmbrăcați formal în Kmono, stând în scaune cu rotile apar, și încep să danseze tango cu tinerii actori ai Saitama Next Theatre.

Există intenție și speranță pentru solidaritatea trecerii din generație-n generație în dansul lor. Sentimentul timpului trecător poate fi văzut cu ajutorul actorilor în vârstă în scaunele cu rotile, și apasă mintea spectatorului.

STAFF

Regizor: Yukio Ninagawa
Asistent regie: Sonsho Inoue

Traducător: Kazuko Matsuoka

Scenograf: Tsukasa Nakagoshi

Regizor tehnic / Lumini: Takeaki Iwashina

Sunet: Katsuji Takahashi

Costume Designer: Miho Kurebayashi

Designer păr și machiaj: Sachio Nozawa

Coregraf lupte: Naoki Kurihara

Coregraf: Ai Sano

Asistenți regie: Yukari Shiohara, Maki Maehara, Kosuke Hioki

Regizor tehnic: Jun’ichi Yamada

Asistenți regia tehnică: Gojiro Ohata, Yuriko Koike, Kaori Yagi, Keigo Watanabe, Yasushi Nakaseko, Ryosuke Saito, Masako Suda, Shinichi Akashi

Operatori lumini: Atsuko Saito, Shota Suganuma, Naoya Okada

Operator sunet: Atsushi Kennoki

Garderobă: Yuko Yamagishi, Masanobu Kaga

Costume: Reiko Miwa, Akiko Nakanishi, Yuko Yamagishi, Haruna Muguruma, Kentaro Morohashi

Coordonator recuzită: Eiichi Nunota

Cosntrucție recuzită: Akio Fukuda (GEPPETTO)

Interpretare: Shigehito Shiga

Asisteți de producție: Nanako Iizuka, Mayumi Taniguchi, Cosmin Rapeanu

Manager turneu: Yukiko Toda

Asistentă: Moe Kobayashi

Teatrul Artistic Saitama [Fundația Artistică Saitama]

Președinte: Fuminori Takeuchi

Producător: Hiroshi Watanabe

Adimistratori producție: Hajime Matsuno, Orie Ishii, Sawako Haraguchi, Tatsuya Takagi, Mitsuko Hongo

Produs și prezentat de către Teatrul Artistic Saitama [Fundația Artistică Saitama]

În colaborare cu HoriPro Inc.

CAST

Saitama Next Theatre:

Genki Hori, Shinya Matsuda, Sakurako Moteki, Erika Shumoto, Akinori Suzuki, Hayata Tateyama, Takamori Teuchi, Shinsuke Urano, Ryo Hirayama, Akira Nakanishi, Erika Osanai, Kenshi Uchida, Nozomi Asano, Kyoko Hori, Shori Ichino, Kazumi Sakabe, Masaru Shirakawa, Jumpei Tsuzuki, Hikaru Abe, Yuki Inoue, Kei Sato, Genta Shirogane, Shinnosuke Suzuki, Hideki Takahashi, Kazuaki Takeda, Rina Tanaka, Mari Yasukawa

 

Saitama Gold Theater:

Hiroko Chino, Keiko Hayashida, Natsue Hyakumoto, Shoko Ishii, Kayo Ishikawa, Masako Kamimura, Fumiko Kamio, Hiromu Kassai, Gashou Kitazawa, Chikako Kobayashi, Hiroko Masuda, Michiyo Miyata, Ryuichi Morishita, Kinue Nakamura, Tomiyoshi Nakano, Mitsuyo Obuchi, Miwako Ohgushi, Reiko Sato, Toshihiro Sekine, Kiyoshi Takahashi, Seijiro Takata, Masatake Takei, Tae Takizawa, Kei Takushima, Ritsuko Tamura, Yoshie Tanikawa, Kazuko Tauchi, Yoko Teramura, Keiko Tokuno, Yoichi Toyama, Toshiko Tsumura, Minoru Ubata, Annu Watanabe

Share:

FacebookTwitterGoogle